Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Redemption Children’s Home Damongo

Redemption Children’s Home Damongo

“Voor God de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst; weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld onberispelijk te blijven.”
(Jakobus 1:27)

Het “REMDEPTION CHILDREN’S HOME” is een zelfstandige organisatie gevestigd in Damongo in het Westelijk Gonja District van de Noordelijke Provincie in Ghana. Het werd opgericht en gevestigd door ds. Abraham Saaka Lermu in 2004, en geregistreerd bij het ‘Registry General Department’ in Ghana in juni 2006.

DOELEN EN PLANNEN

  • Het bieden van liefde, onderdak en een gezin en opvoeding/onderwijs aan wezen, verlaten en behoeftige kinderen, ongeacht hun ras, sociale en godsdienstige achtergrond.
  • De kinderen erop voorbereiden om zelfstandige, onafhankelijk denkende individuen te worden en ze zo te laten opgroeien tot positieve en actieve leden van de maatschappij. Goede, verantwoorde voeding, gezondheidszorg en een schone hygiënische omgeving te bieden waarin ze kunnen leven en opgroeien. 
  • De kinderen te doen opgroeien in het geloof in God, opdat ze ertoe komen om zichzelf en andere mensen te eren en respecteren. 
  • Het verschaffen van zorg en ondersteuning aan kinderen die lijden aan HIV/AIDS.

IMG_4938-bewerktDOELGROEP

Weeskinderen
Verlaten kinderen
Behoeftige kinderen
Slachtoffers van HIV/AIDS
Misbruikte kinderen
Straatkinderen

Het Redemption Children’s Home biedt momenteel een thuis, familie, liefde en zorg aan 50 kinderen (september 2015).

HOE ZORG JE VOOR 50 KINDEREN?

In het ‘Redemption Kindertehuis’ beschouwen ze elkaar als één groot gezin. Alle kinderen en leiders worden gezien als broers en zussen. De kinderen wordt geleerd en ze worden aangemoedigd om onder alle omstandigheden voor elkaar te zorgen. Schoonmaken, koken en het helpen van kinderen zijn enkele van de taken in het tehuis. In 2015 heeft het kindertehuis 1 kind kunnen herplaatsen bij familie en is er 1 kind in het kindertehuis opgenomen.

INGRIJPENDE WIJZIGINGEN IN REGELGEVING VOOR KINDERTEHUIZEN 2016

Het Redemption Children’s Home valt onder de afdeling Social Welfare, die het welzijn van de kinderen in de gaten houdt. Daarnaast staat het weeshuis officieel geregistreerd als een niet overheidsinstelling, zodat ze wettelijk toestemming hebben om daadwerkelijk voor de kinderen te zorgen. Eerder dit jaar heeft Social Welfare alle vergunning van weeshuizen ingetrokken. Reden hiervoor is omdat veel weeshuizen niet geregistreerd staan en niet goed voor de kinderen zorgen. Ze hebben de regelgeving aangescherpt. In augustus heeft Abraham een 3-daagse training in Tamale gevolgd waarbij alle nieuwe regels zijn doorgenomen.

In het kort komt het op het volgende neer:

  1. Geen enkel kind zou onder welke omstandigheden dan ook langer dan 2 jaar in een instelling moeten wonen;
  2. Geen instelling mag onderdak bieden aan meer dan 21 kinderen.

Degene die bekend zijn met de kinderen in het weeshuizen weten maar al te goed dat RCH onderdak biedt aan zo’n 50 kinderen die vrijwel allemaal al jaren in het RCH wonen en dat dan ook als hun familie beschouwen. Om echter de vergunning terug te krijgen en dus niet illegaal te handelen en risico van volledige sluiting te voorkomen, moeten ze echter aan de regels van Social Welfare voldoen. Dat betekend dat ze een grote groep kinderen gaan herenigen met een familielid of onderbrengen bij een ‘pleeggezin’. Het herplaatste kind kan niet langer in het kindertehuis eten en slapen. Geprobeerd wordt  alle kinderen zoveel mogelijk in Damongo te herplaatsen zodat ze ten alle tijde bij elkaar kunnen zijn en niet van school hoeven te veranderen. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat de kinderen dit alles behalve leuk vinden, aangezien ze elkaar, de aunties en Abraham als hun familie zien. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan het een zo goed mogelijke voorbereiding voor kinderen en begeleiders. Daarbij kunnen de kinderen zoals gezegd na school of in de weekenden bij het RCH komen om samen te spelen/ huiswerk te maken en zal het welzijn van de kinderen continu in de gaten gehouden kunnen worden. Ook zullen ze zorgen dat de kinderen hun onderwijs voortzetten en waar nodig zal RCH financieel in de zorg van deze kinderen blijven bijdragen. Voor iedereen die een kind financieel geadopteerd heeft, hoeft er dan ook niks te veranderen, aangezien RCH nog steeds zal steunen in de zorg/onderwijs van het kind. We hopen dat het allemaal goed zal verlopen.

IMG_4216-bewerktONDERWIJS

Een aantal van de oudere kinderen volgt onderwijs in New Life Preparatory School, een Christelijke basisschool in Damongo. Daarnaast hebben ze momenteel 6 kinderen die naar het voortgezet onderwijs (Senior High School) gaan, zowel in Damongo als in Tamale.

Goed onderwijs de basis is voor een goede toekomst. Daarom is het Redemption Children’s Home in 2010 gestart met een eigen kleuter- en basisschool. Redemption Academy is, naast de school voor hun eigen kinderen, ook toegankelijk voor kinderen uit het dorp, waarmee de kinderen uit (armere) gezinnen uit Damongo eveneens de kans wordt geboden om goed onderwijs te volgen.
Redemption Academy is al een aantal jaren te klein, 3 klaslokalen is natuurlijk ook niet zoveel als je een schooltje begint, maar goed dat was het begin. De plannen om uit te breiden waren er dan ook al heel lang, het was wachten op de middelen. Vorig jaar waren ze al begonnen, met steun van enkele vrijwilligers, om stenen te maken voor een tweede schoolblok. Eindelijk is het zover, de uitbreiding van de school is een feit. Een blok bestaande uit 5 klaslokalen is de afgelopen maanden in hoog tempo gestart. Inmiddels is het metselwerk klaar, de kozijnen zijn gemaakt, de klaslokalen en veranda zijn allemaal gevuld met zand/gravel en dus zou je zeggen… dak erop en afwerken. Nou daar komt het wel zo ongeveer op neer, dus dat staat dan ook voor de komende maanden op de agenda, mits het budget het aankan.

PROJECTEN DIE LEIDEN NAAR FINANCIELE ZELFSTANDIGHEID

Drinkwaterproductie project

Niet iedereen kan het tempo bijhouden, de metselaar en zijn team die verantwoordelijk zijn voor de bouw van ons drinkwaterproductie project, hebben het werk laten liggen en zijn uit het zicht verdwenen… jammer, het ging zo goed. Helaas is dat de mentaliteit van veel mensen, zeker als er veel vraag is naar vaklieden.. als ze elders meer geld kunnen verdienen gaan ze het daar proberen. We hopen dat ze het werk toch nog af komen maken en zo niet, het metselwerk is bijna klaar dus daar vinden ze wel iemand voor die dat af wil maken.

IMG_4217

Landbouw

De verbouw van mais, okra en andere gewassen zijn dit jaar erg tegen gevallen. De grote, langdurige droogte heeft er voor gezorgd dat er nagenoeg niets is geoogst. Dat betekent dat de producten ingekocht moeten worden. En wanneer er bijna geen opbrengst is in de regio, moet het elders ingekocht worden wat extra kosten met zich mee brengt.

IMG_4221