Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Adoptieplan Redemption kindertehuis Ghana

Doelen van het kindertehuis is:

  • het bieden van liefde, onderdak en een gezin, opvoeding en onderwijs aan hoofdzakelijk  weeskinderen. Er wordt geen onderscheid gemaakt in ras, sociale en godsdienstige achtergrond.
  • De kinderen worden voorbereid om zelfstandige, onafhankelijk denkende individuen te worden en ze zo te laten opgroeien tot positieve en actieve leden van de maatschappij.
  • Geven van goede, verantwoorde voeding, gezondheidszorg en een schone hygiënische omgeving waarin ze kunnen leven en opgroeien.
  • De kinderen doen opgroeien in het geloof in God, opdat ze ertoe komen om zichzelf en andere mensen te eren en respecteren.
  • Het verschaffen van zorg en ondersteuning aan kinderen die lijden aan HIV en Aids.

IMG_4219-bewerktOp dit moment (2015) verblijven er 50 kinderen in het tehuis. Een Noorse organisatie heeft in 2008 gezorgd voor een nieuw onderkomen. De inrichting is deels gerealiseerd door fondsen vanuit Nederland. 50 Kinderen, 50 monden die gevoed moeten worden en daarbij de leiding van het tehuis. Dit valt niet altijd mee. Ondanks dat ze in hun tuin groente te verbouwen is er een tekort aan voedsel. Vooral in de droge periodes van het jaar. Inmiddels is er een school op het terrein van het kindertehuis gerealiseerd. Met het financieel adoptieplan hopen we, samen met u, de continuïteit te garanderen en de plannen die er liggen te kunnen realiseren.

Tevens heeft ds. Abraham als doel om projecten te starten zodat het kindertehuis minder afhankelijk van derden zal zijn in de toekomst. In de plantage groeit nu mais, bonen, mangoboompjes, okro en pepers. Daarnaast hebben ze de eerste stappen gezet in de richting van een waterzuiveringsproject. De bedoeling is het gezuiverde water in zakjes te verpakken en te verkopen om zo meer inkomsten te genereren.

Adoptieplan:

Voor minmaal 25 euro per maand ondersteunt u een kind in het kindertehuis.

Wij garanderen u dat het bedrag van € 25,00 per maand volledig (met aftrek van de transactiekosten) naar het kindertehuis gaat. Bent u geïnteresseerd? Bel ons of stuur een mailtje. Mocht u een student financieel willen steunen bij zijn studie, dan bestaat de mogelijkheid om via Facebook regelmatig contact te kunnen hebben met uw adoptiekind.

Contact
Alvast bedankt voor uw gift.

Wie een verschoppeling onderdrukt, beledigt zijn schepper, wie zich over een arme ontfermt, eert Hem. Spreuken 14:31